Ny dag i rettenNyheter

Ny runde i retten for MSG-eierne

Det ligger an til ny runde i retten for MSG Production.

AV Alexander Lehmann
Publisert
Oppdatert:

MSG-saken

  • Flyman Holding, et holdingselskap en rekke enkeltpersoner, gikk inn på eiersiden i MSG Production i midten av 2018. 
  • Selskapet fikk fire prosent av aksjene i MSG, mot 14 millioner kroner som aksjeinnskudd og 6 millioner kroner som aksjonærlån. 
  • I mai 2019 begjærte Flyman Holding selskapet konkurs, selv om de satt som eiere i MSG. Flyman-eierne mente aksjetransaksjonsavtalen ikke var overholdt, og ville ha tilbake aksjeinnskuddet sitt.
  • Saken ble behandlet i Nedre Telemark tingrett i juni. MSG Production vant på alle punkter. 
  • Flyman Holding har også gått til sak mot de andre eierne i MSG. Denne saken er berammet i Oslo tingrett i september.


Forsiden NÅ