Ny rapport om utslipp: Luften blir renere

Forurensningen fra veitrafikken blir mye mindre de kommende årene, viser en rapport fra Transportøkonomisk institutt (TØI).

AV NTB
Publisert
Oppdatert:

Forsiden NÅ