ETTERPÅNyheter

Kranglet om millioner: – Jeg ser ikke en krone som går til våre eldre og pleietrengende

Han mente pengene ikke fantes. Hun spurte om han var imot å bruke penger på togstopp i fjellet.

AV Jan Bjørn Taranrød
Publisert
Oppdatert:

31-millioners-listen

 • Avsatt til oppstart/utredning Togstopp i Fjell.: 15.000.000 kr 
 • Avsatt arbeid med Datasenter: 5.000.000 kr 
 • Heltid-deltid - prosjekt: 1.000.000 kr 
 • Prosjekt gratis SFO: 1.000.000 kr 
 • Menighet/bydelshus/bibliotek oppgradering Klyve og Gulset: 1.700.000 kr 
 • Tilbud ungdom. aktivitet fram mot sommeren: 150.000 kr 
 • Aktivitetskort for alle ( askermodellen) utredning: 100.000 kr 
 • Utredning tilgang bibliotek Klyve og Gulset- kortløsning: 200.000 kr 
 • Uteområder barnehager: 200.000 kr 
 • Informasjonsopplegg Århus forsøksgård- naturbruk og Miljø: 150.000 kr 
 • Ettersøk skadet vilt: 100.000 kr 
 • Nye VTA plasser: 500.000 kr 
 • Gatelys i distriktene: 200.000 kr 
 • Vegvedlikehold: 500.000 kr 
 • Utrede muligheten for å oppretholde mottaK I Bjorstaddal: 100.000 kr 
 • Vipe-prosjket i Gjerpensdalen: 300.000 kr 
 • Ladeinfrastruktur Borettslag: 300.000 kr 
 • Pollinering Skien Sentrum: 100.000 kr 
 • Grønt fond og Næringsavdelingen: 200.000 kr 
 • Støtte ordninger til barnefamilier vedr. bompenger jf. HOOP: 1000.000 kr
 • Trygge skoleveier TS-planen: 3.200.000 kr 

Sum: 31.000.000 kr

 

Trykk for å se kommentarer

Forsiden NÅ