Glede over at skoleball er «lov» igjen: – De burde ha hørt på oss med en gang

Først sa de nei. Men etter å ha lest brevet fra foreldrene i Gjerpen snudde de på hælen. Nå gleder Gjerpen-elevene seg til skoleballet.

AV Jan Bjørn Taranrød
Publisert
Oppdatert:

BREVET FRA FAU GJERPEN

Slik konkluderte foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) i Gjerpen i brevet til kommunen:

Vi mener på generelt grunnlag at punkt 3 i rådmannens innstilling bør omgjøres da arrangementer uten skolens deltakelse vil føre til mer ekskluderende skolefester. Gratisprinsippet vil ikke være gjeldende for arrangementer initiert av foresatte og elever, og det vil ikke kunne tas hensyn til enkeltelever med dagens tolkning av opplæringsloven § 2-15. FAU ved GUS ønsker fortsatt å arrangere skolefest for sine elever basert på den eksisterende gjennomføringsmodellen sammen med skolen. Med Vennlig Hilsen FAU Gjerpen ungdomsskole

Dette ble vedtaket fra hovedutvalg for oppvekst i Skien kommune

3. Skolene skal ikke være med på å tilrettelegge for skoleball eller liknende kostnadskrevende og/ eller ekskluderende arrangementer. Skolene skal i all sin virksomhet bidra til inkludering, tilhørighet og trivsel for alle elever, ikke være med på å tilrettelegge for arrangementer som av økonomiske eller andre årsaker kan føre til opplevelse av utenforskap. (Den første setningen som nevner skoleball spesielt ble tatt ut.)

 


Trykk for å se kommentarer


Forsiden NÅ