ALKOLÅSMotor

Ønsker alkolås

AV NTB
Publisert
Oppdatert:

Den frivillige organisasjonen MA – Rusfri Trafikk går inn for at all persontransport som gjøres mot vederlag, inkludert taxi, skal ha alkolås.

– Det må brukes moderne, tilgjengelig teknologi av godkjent standard for å hindre ruset kjøring, sier Elisabeth Fjellvang Kristoffersen, generalsekretær i MA – Rusfri Trafikk, i en pressemelding.

MA – Rusfri Trafikks arbeider mot rus i trafikken og for økt trafikksikkerhet. Organisasjonens langsiktige mål er at ingen skal dø eller bli hardt skadd som følge av ruspåvirket kjøring.

– Folkehelseinstituttet anslår at så mange som én av tre drepte bilførere i trafikken er ruset. Førerne som er anmeldt for å ha vært påvirket av alkohol, har en gjennomsnittspromille på 1,5. Bruk av alkolås vil gjøre det umulig å starte bilen under påvirket tilstand. Vi kan dermed bidra til å øke trafikksikkerheten betydelig, sier Kristoffersen.