tegningMagasin
LØRDAGSKOMMENTAR: Nav-svindel

Metoden er like enkel som den er håpløst dum

LØRDAGSKOMMENTAR: Mannen er 42 år gammel. Skilt med to barn. Skilsmissen var ikke enkel.

AV
Publisert
Oppdatert:

«Han var langt nede i denne tiden. Han sto uten jobb, uten sted å bo og uten penger,» står det i den ferske dommen fra Nedre Telemark tingrett. Mannen ble dømt til 60 dager i fengsel for forsettlig grovt trygdebedrageri.

For mannen hadde jobb. I en periode på ti måneder opplyste han til Nav at han hadde jobbet 126 timer. Sannheten var at han hadde jobbet og mottatt lønn for 1385 timer. Han hadde, med andre ord og for alle praktiske formål, vært i full jobb. Samtidig som han ba Nav om bistand. Fordi han ikke var i jobb. Velferdsstaten ga ham 200.857 kroner i dagpenger.

Tilståelsen var «uforbeholden». Det var den også i fem andre saker som alle har til felles at dommen falt i løpet av de siste 30 dagene i Nedre Telemark tingrett. Seks personer har, til sammen, trikset med meldekort og svindlet til seg 950.000 kroner.

Fellesnevneren er at metoden er like enkel som den er håpløst dum: Man sier at man ikke er i jobb, men er det likevel. Det er ren skjær svindel. Med vilje. Eller forsett, som juristene kaller det.

Med ett unntak har alle til felles at de domfelte har norskklingende navn. I den grad det har noe å bety. Noe det åpenbart har for noen. Jeg tror vi kan anta at de kan norsk. At de forstår hvordan systemet fungerer.

Det var nemlig ikke helt tilfelle i en annen, fersk sak, altså en sjuende dom som er falt i løpet av den siste måneden. En 38 år gammel kvinne ble dømt til grovt uaktsomt trygdebedrageri. Kvinnen har fått 322.976 kroner urettmessig utbetalt over en periode på to og et halvt år, men retten la til grunn at hun hadde «store språkproblemer». Noe som førte til at tiltalen ble endret fra forsettlig til grovt uaktsomt trygdebedrageri. Noe som gjorde at kvinnen erkjente straffskyld. At hun hadde gjort noe straffbart innrømmet hun for så vidt allerede i første politiavhør, og tilbakebetalingen til Nav var godt i gang før dommen falt. Bedrageriet var likevel grovt, og rettssystemet reagerte med å dømme kvinnen til fengsel i 75 dager.

Bare for å oppsummere: Den siste måneden er sju personer i Telemark dømt til fengsel i totalt 357 dager for trygdemisbruk på til sammen 1,3 millioner kroner.

Nav politianmeldte 1048 personer i fjor. 964 av tilfellene dreier seg om svindel med dagpenger og arbeidsavklaringspenger. Ni av ti saker etterforskes av politiet, men i mange tilfeller er dokumentasjonen fra Nav såpass god at etterforskingen er en grei affære. Kun to prosent av sakene som kommer til domstolene ender med frifinnelse. Sannsynligvis fordi de aller fleste bedrageriene er så enkelt gjennomført at det er trist, men også fordi Nav har fått gode verktøy for å avsløre juksingen.

Saken fortsetter under annonsen.

Enkelt sagt: Alle bedrifter er pliktige til å melde inn opplysninger om arbeidsforhold, lønn og andre ytelser, forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift og finansskatt på lønn i det som heter a-melding til Skatteetaten. På jevnlig basis kan Nav dermed krysskoble data om – for eksempel – dagpenger og utbetalt lønn. Dersom det oppstår unaturlige avvik her, settes undersøkelser i gang. Det kan jo være at enten dagpengemottaker eller arbeidsgiver har gjort en feil eller at det er en naturlig forklaring på misforholdet.

De virkelig grove sakene har involvert både arbeidsgiver og arbeidstaker, men da er vi på god vei inn i det som har med organisert kriminalitet å gjøre. Ikke alt er så grovt at det ender med påtale, rettssak og fengsel. For det er flere som trikser med meldekort enn antallet anmeldelser skulle tilsi. Så vidt jeg forstår, krever Nav mer enn én milliard kroner tilbake hvert år fra personer som har fått urettmessige utbetalinger, mens bedragerier for «kun» 2–300 millioner politianmeldes. Mye løses dermed i en slags minnelighet, uten at politi og domstoler er inne i bildet.

De fleste kan gjøre feil, men det er ikke inkurier som gjør dette så trøblete. Problemet er at nokså mange mennesker, med viten og vilje, utnytter en mulighet til å få «gratis penger» inn på konto. Hvilket er direkte umoralsk. Både fordi det er mye penger, men først og fremst fordi store deler av velferdssystemet vårt er basert på tillit. Det er en grunnleggende god idé at vi stoler på folk, men sannheten er at noen utnytter denne tilliten til å tilegne seg ytelser man ikke har krav på. Noe som igjen øker behovet for kontroll, men som – i ytterste konsekvens – kan føre til at de som har et reelt behov for bistand ikke får det.

Nav Telemark betalte, i 2016, ut 471 millioner kroner i dagpenger og snaut 1,2 milliarder i arbeidsavklaringspenger. Til sammenligning ble det utbetalt 43 millioner kroner i kontantstøtte. De opphetede debattene og sterke argumentene er gjerne om det siste, og ikke det første. Totalt betalte Nav Telemark ut 15,4 milliarder kroner i ulike stønader i 2016.

Det er voldsomt mye penger. Som igjen betyr at systemet må fungere. Noe det, i all hovedsak, gjør. Men det er altså en del som forsøker å utnytte det.

Ofte er det tale om personer som er i en vanskelig situasjon. Som gjør at man kan forstå at noen handlinger ikke er veldig rasjonelle, men det blir ikke bedre eller mer akseptabelt av den grunn.

God helg, Telemark!

Tom Erik Thorsen, sjefredaktør

Trykk for å se kommentarer


FORSIDEN NÅ