Her er hele oversikten over stengte veier mandag morgen

Varden gir deg hele lista fra Statens vegvesen over veiarbeid og stengte veier.

AV Eirik Haugen
Publisert

Telemark - Midlertidig stengt

Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøring er
skiltet.
Rv 354 Høgenhei tunnel, på strekningen Rugtvedt - Kjørholtkrysset
Gjelder fra: 06.03.2017 kl. 21:00 Gjelder til: 20.04.2017 kl. 06:00

Telemark - Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet.
Fv 32 Hovenga bru - Vallermyrene, på strekningen Eidanger - Buerås (Vestfold grense)
Gjelder fra: 07.03.2017 kl. 21:00 Gjelder til: 07.09.2017 kl. 09:00

Telemark - Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Spesialtransport og utrykningskjøretøy kan passere ved
å ringe 175.
Fv 38 Kragerøtunnelen, i Kragerø kommune
Gjelder fra: 20.03.2017 kl. 10:00 Gjelder til: 20.03.2017 kl. 14:00

Telemark - Midlertidig stengt
Stengt på grunn av sprengningsarbeid.
Fv 356 Knarrdalstranda - Flakvarp, på strekningen Straume - Vallermyrene
Gjelder fra: 20.02.2017 kl. 07:00 Gjelder til: 17.04.2017 kl. 16:00

Telemark - Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet.
Fv 602 Setremoen - Midtskogen, på strekningen Våladalen - Bolkesjø
Gjelder fra: 22.02.2017 kl. 07:00 Gjelder til: 30.05.2017 kl. 17:00

Telemark - Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:00 til 17:00. Omkjøring er skiltet.
Fv 602 Våladalen, i Notodden kommune
Gjelder fra: 22.02.2017 kl. 07:00 Gjelder til: 30.05.2017 kl. 17:00

Telemark - Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet.
Kv 1750 Dr. Munks gate, i Porsgrunn kommune
Gjelder fra: 08.03.2017 kl. 00:00 Gjelder til: 09.09.2017 kl. 00:00

Redusert framkommelighet

Telemark - Redusert framkommelighet
Aksellastrestriksjoner. Gjelder kommunale veier.
Bø kommune
Gjelder fra: 16.03.2017 kl. 00:00

Telemark - Redusert framkommelighet
Nedsatt hastighet til 30 km/t og på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Ev 18 Langangen bru, på strekningen Arendal - Larvik
Gjelder fra: 19.12.2016 kl. 12:52 Gjelder til: 20.04.2017 kl. 00:00

Telemark - Redusert framkommelighet

Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av
sprengningsarbeid i periodene: Mandag til lørdag fra 07:00 til 20:00.
Ev 134 Århus bru, på strekningen Seljord - Notodden
Gjelder fra: 08.02.2017 kl. 07:00 Gjelder til: 31.03.2017 kl. 20:00

Telemark - Redusert framkommelighet
Nedsatt hastighet til 50 km/t og kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av sprengningsarbeid i
periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 11:00, fra 11:30 til 15:00 og fra 16:00 til 23:00. Lørdag fra 07:00 til 11:00 og
fra 11:30 til 15:00.

Rv 36 Slåttekåstunnelen - Gvarv, på strekningen Skien - Seljord
Gjelder fra: 08.03.2017 kl. 07:00 Gjelder til: 29.08.2017 kl. 23:00

Saken fortsetter under annonsen.

Telemark - Redusert framkommelighet
Nedsatt hastighet til 50 km/t, innsnevring og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Rv 41 Spjotsodd bru, på strekningen Steankrysset - Brunkebergkrysset
Gjelder fra: 24.11.2016 kl. 14:00 Gjelder til: 01.01.2018 kl. 00:00

Telemark - Redusert framkommelighet
Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra
18:00 til 07:00 (neste dag).

Rv 354 Stathelle, på strekningen Rugtvedt - Kjørholtkrysset
Gjelder fra: 20.03.2017 kl. 18:00 Gjelder til: 31.03.2017 kl. 07:00

Telemark - Redusert framkommelighet
Nedsatt hastighet til 50 km/t, innsnevring og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Rv 354 Ørviktangen, på strekningen Rugtvedt - Kjørholtkrysset
Gjelder fra: 16.03.2017 kl. 07:00 Gjelder til: 21.04.2017 kl. 20:00

Telemark - Redusert framkommelighet
Nedsatt hastighet til 40 km/t, innsnevring og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Fv 32 Dr. Munks gate, på strekningen Eidanger - Buerås (Vestfold grense)
Gjelder fra: 10.03.2017 kl. 09:26 Gjelder til: 16.05.2017 kl. 00:00

Telemark - Redusert framkommelighet
Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vegarbeid.
Fv 38 Vrådal, på strekningen Vrådal - Holtebru
Gjelder fra: 26.11.2016 kl. 12:00 Gjelder til: 31.12.2017 kl. 12:00

Telemark - Redusert framkommelighet
Nedsatt hastighet til 50 km/t og kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid i
periodene: Mandag til fredag fra 06:00 til 22:00. Rutegående trafikk og utrykningskjøretøy kan passere.
Fv 206 Lille Høen - Høen, på strekningen Bamle kirke - Findal
Gjelder fra: 13.03.2017 kl. 06:00 Gjelder til: 25.04.2017 kl. 22:00

Telemark - Redusert framkommelighet
Nedsatt hastighet til 50 km/t, innsnevring, lysregulering, manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 15
minutter i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 16:00. Gjenstående kjørefeltbredde: 3 meter.
Fv 356 Flakvarp - Skutvikåsen, i Skien kommune
Gjelder fra: 20.02.2017 kl. 07:00 Gjelder til: 21.04.2017 kl. 16:00

Telemark - Redusert framkommelighet
Nedsatt hastighet til 50 km/t. Gjenståend kjørefeltbredde: 3,6 meter
Fv 358 Vølstad - Solvang, venstre felt, i Telemark fylke, i retning mot Solvang
Gjelder fra: 20.03.2017 kl. 08:00 Gjelder til: 25.04.2017 kl. 22:00

Telemark - Redusert framkommelighet
Nedsatt hastighet til 50 km/t og innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Fv 359 Åse bru, på strekningen Ulefoss - Bø
Gjelder fra: 25.11.2016 kl. 11:54 Gjelder til: 25.11.2017 kl. 00:00

Telemark - Redusert framkommelighet
Lysregulering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:30 til 15:00.
Fv 359 Bø, på strekningen Ulefoss - Bø
Gjelder fra: 30.09.2016 kl. 07:30 Gjelder til: 06.10.2017 kl. 15:00

Telemark - Redusert framkommelighet
Nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Fv 360 Gvarv bru, på strekningen Gvarv - Notodden
Gjelder fra: 15.03.2017 kl. 07:00 Gjelder til: 30.03.2017 kl. 15:00

Telemark - Redusert framkommelighet
Lysregulering på grunn av vegarbeid.
Fv 602 Våladalen, på strekningen Våladalen - Bolkesjø
Gjelder fra: 30.01.2017 kl. 07:00 Gjelder til: 23.12.2017 kl. 19:00
 


FORSIDEN NÅ