Ole Johnny HansenMagasin
LØRDAGSKOMMENTAR: Jakten på milliardene

«Det er dermed ikke helt naturlig at det umiddelbart oppstår spekulasjoner. Hva skjer nå med E134»

AV
Publisert
Oppdatert:

Det er nokså fascinerende å se hvordan samfunnsavgjørende politikk blir til. Og – ikke minst – hvordan dette kommuniseres. For her er det utvilsomt tale om mer eller mindre faste maler for hvordan man skal få mest mulig oppmerksomhet i velgermarkedet. Som denne uken, da regjeringens forslag til Nasjonal transportplan (NTP) ble lagt fram.

Mønsteret er omtrent som følger: 1) Mange interesser flagger hva de mener i lang tid før meldingen skal komme. Slik må det også være. Viktig politikk kan ikke bli til i vakuum. Dette pågår helt til 2) det begynner å lekke. Og da mener jeg både «lekke» og lekke på ordentlig før 3) det konkrete og håndfaste blir lagt fram (som i en stortingsmelding, i dette tilfellet) og 4) de umiddelbare reaksjonene kommer og 5) innholdet ettergås skikkelig.

Nå er vi, i stor grad, på det siste punktet. La oss ta den ikke helt ubetydelige veien E134 som eksempel. Kortversjonen er som følger: Statens vegvesen konkluderer med at dette bør være en hovedveiforbindelse mellom øst og vest. Den er samfunnsøkonomisk lønnsom og er høyst fornuftig og nødvendig å bygge ut. Når vi vet at E134 over Haukelifjell var stengt i over ett tusen timer i 2016, gir det seg selv at det gir mening å gjøre den vintersikker. Det er den ikke i dag. Den holder ganske enkelt ikke mål. Vegvesenet konkluderer imidlertid at E134 ikke kan være den eneste hovedveiforbindelsen over fjellet, og peker på at det bør være en vei til som det satses på. Regjeringen vil det imidlertid annerledes: – Øst-Vest-utredningen konkluderte med at det burde velges to hovedveier mellom øst og vest i et 2050-perspektiv. Det er nå enighet om at det velges flere veier i tillegg til E134, der riksvei 52 skal videreutvikles som en hovedvei for næringstransport, og riksvei 7 skal videreutvikles som en hovedvei for persontransport og turisme, sa Morten Wold (Frp) til VG den 20. mars i år. I tillegg skal byggingen av E16 over Filefjell fullføres.

Det er dermed ikke helt naturlig at det umiddelbart oppstår spekulasjoner. Hva skjer nå med E134? Når regjeringen ikke klarer å prioritere, klarer vi å satse like mye på alle? Det hele kulminerer med at samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) rykker ut på den reneste brannslokkingsturné på E134. På øst- og vestsiden av fjellet er beskjeden klar: Bekymringene for E134 er grunnløse. Solvik-Olsen siteres, i ulike varianter, på at det skal brukes tolv milliarder kroner på E134 de neste tolv årene. Det kan vi lese i denne avisen, Telen og NRK Telemark, som alle møtte opp på Gvammen i Hjartdal for å møte statsråden. Haugesunds Avis hadde dette som hovedoppslag dagen derpå etter å ha hørt Solvik-Olsen i Aksdal. Alle har hørt det samme budskapet. Det ville være høyst forunderlig om alle tok feil.

I så fall tok stortingsrepresentant Solveig Sundbø Abrahamsen (H) også feil. Hun var på Gvammen og skrev på sin Facebook-side: «Samferdselsministeren møter pressen på Gvammen i Hjartdal for å snakke om satsingen på E134. 12 mrd kr er foreslått brukt på E134 i perioden 2018–2029. Alle samarbeidspartiene var hjertelig tilstades på anleggsområdet til Gvammen-Århus tunnelen, som skal stå ferdig i 2019.»

Det siste er utvilsomt sant, og det er betryggende å vite at regjeringen ikke har planer om å stoppe drivingen av tunnelen under Mælefjell, men det er et stort men: Er det tilfelle at det er foreslått å bruke 12 milliarder kroner på E134 de neste tolv årene?

NTP-dokumentet kom denne uken. Her kan vi se at det, i perioden 2018-2023, er foreslått å bruke 1,327 milliarder kroner (og 734 millioner i «annen finansiering» – les: bompenger) på prosjektet E134 Damåsen–Saggrenda, 932 millioner på prosjektet E134 Gvammen–Århus og 134 millioner på E134 Seljord–Åmot. De neste seks årene, altså 2024-2029, er det foreslått å bruke 200 millioner (og 200 i «annen finansiering») på E134 Strømsåstunnelen, nytt tunnelløp, 250 millioner (og 150 i «annen finansiering») på E134 Saggrenda – Elgsjø, 250 millioner (og 50 i «annen finansiering») på E134 Vågsli – Røldal, 2,4 milliarder (og 500 millioner i «annen finansiering») på Røldal – Seljestad og 120 millioner på E134 Arm til Husøy hamn.

Man trenger ikke kalkulator for å skjønne at dette ikke blir 12 milliarder kroner. Selv om man tar med bompengene Bård Hoksrud en gang i tiden garanterte ikke skulle komme dersom Frp kom i regjering. Det er ikke i nærheten, engang. Ikke kroner og ikke i tid. Børge Skårdal i Haukelivegen AS sa det slik samme dag som Solvik-Olsen var på Gvammen, altså før selve NTP-dokumentet ble lagt fram: – Her spørs det hvordan man regner. Det er ikke satt av 12 milliarder, men seks milliarder kroner i tolvårsperioden for E134. Av dette er 2,5 milliarder til igangsatte prosjekt, som for eksempel Århus-Gvammen. Det er bare satt av rundt 4,7 milliarder kroner til nye prosjekter, men ingen av disse kommer i den første seksårsperioden.

Saken fortsetter under annonsen.

Hvis man hører svært nøye etter på NRK Telemarks radioopptak fra en bråkete byggeplass på Gvammen, sier Solvik-Olsen at «prosjektene som skal igangsettes har en verdi på over 12 milliarder kroner». Statsråden velger utvilsomt sine ord med omhu når han snakker til en mikrofon. Stortingsrepresentant Abrahamsen har, i ettertid, justert sitt budskap. I en sak på Høyres hjemmeside skriver hun, i artikkelen «Vi bygger Telemark for fremtiden!», at «i perioden settes det i gang prosjekter til en samlet ramme på 12 mrd. kr på E134». Realiteten er, med andre ord, at det, fra 2018 og fram til 2029, er planer om å begynne på prosjekter på E134 som til sammen har en kostnadsramme på 12 milliarder kroner. Noe som vel betyr at man ikke bygger for framtida, men i framtida og er omtrent det samme som å si at du har kjøpt en bil til en million kroner, mens du faktisk kjøpte den brukt til 250.000 kroner – fordi nybilprisen var en million. Jeg vet ikke om mange som gjør det.

Onsdag ble det trommet sammen til pressemøte på Lasses i Bamble. Bård Hoksrud ville sette fokus på at den såkalte «Gassveien» nå var tema i NTP. TA laget saken «Går for 131 milliarder i bompenger og ’gassvei’ i Bamble». PD laget saken «Gassveien nevnt i transportplan». Det er, i motsetning til hva Bamble-ordfører Halgeir Kjeldal (Ap) hevder i fredagens PD, riktig at «gassveien» er nevnt, men hva betyr det at «i forbindelse med Nye Veier AS sitt prosjekt på E18 i Bamble, vil regjeringen legge vekt på å koordinere tiltakene på E18 med eventuelle tiltak på fv 353 «’Gassveien’»? Som altså er alt som står om fylkesveien. Det er utvilsomt positivt at den nevnes, men ettersom veien a) er en fylkesvei (og det dermed er fylkeskommunen som har ansvaret) og b) det ikke følger en eneste krone med, gir svaret seg selv. Hoksrud fikk derimot et par hyggelige avisoppslag.

Det er sjelden slik at alle er fornøyde når staten deler ut penger til samferdselsprosjekter. Ikke alt i NTP-en er svart, heller. Seljestad-Røldal er, for eksempel, fullfinansiert i perioden og bompengeandelen er redusert. Dette er viktig for Telemark, selv om strekningen er i et annet fylke. Samtidig har Telemark fått gjennomslag for mye, enten det er Eidangerparsellen, Århus-Gvammen eller ny E18 gjennom Bamble. Alt er under bygging nå, og dette må vi gi tommelen opp for.

Men, hvor ble det av de 12 milliardene? Jeg rettet en forespørsel om dette til samferdselsdepartementet. Fagseksjonen der svarer følgende: «Kostnadsoverslag på nye prosjekter, samt gjenstående kostnader for igangsatte prosjekter summerer seg til 13,7 mrd. kr. For bare nye prosjekter har disse et kostnadsoverslag på til sammen 10,6 mrd. kr. Samlet i perioden legger NTP opp til å bruke 7,2 mrd. kr på prosjekter på E134.»

Med dette som en slags fasit er det klart at sakene som ble laget fra Solvik-Olsens besøk på Gvammen, både vår og andres, er enten upresise eller direkte uriktige. Det skal ikke brukes tolv milliarder på E134 de neste tolv årene. Det skal begynnes på prosjekter som er anslått å koste tolv milliarder. Det er to vidt forskjellige ting. Det ene budskapet passer bedre enn det andre.

God helg, Telemark!

Tom Erik Thorsen, sjefredaktør